Achtergrond

 

"Het HEIM-huis bestaat uit materialen van de buurt, is ontworpen met de buurt, gebouwd door de buurt en wordt gebruikt door zijn bewoners. Het collectief eigendom van iedereen, een huis van iedereen."

 

Het HEIM huis is een initiatief van Janine Tousaint (f.a.Q//), in nauwe samenwerking en onderdeel van HEIM verANDERt, kunst en cultuurgebouw T85, Buurt Beheerbedrijf Transvaal, Naoual Schoemaker en de bewoners van de Transvaal.

In de Transvaal zijn er relaftief weinig plekken waar jeugd elkaar kan ontmoeten en waar de deuren altijd open staan. Deze plek gaan we samen bouwen, ontwerpen en gebruiken.

Het HEIM-huis wordt een plek waar we elkaar onmoeten, waar workshops worden gegeven, een plek waar ruimte is voor ieders talent. Alle workshops en activiteiten worden uiteindelijk gepresenteerd en tentoongesteld tijdens HEIM verANDER(t).

Achtergrond

In 2010 vond voor het eerst het ‘HEIM’ Community Arts project plaats (geinitieerd door MAP). Afgelopen jaar droeg het project de titel, HEIM-Thuis in Transvaal.


“De bewoners en kunstenaars uit deze buurt laten in HEIM zien wat thuis zijn/thuis voelen voor hen betekent. HEIM nodigt de bezoeker uit een kijkje te nemen in het binnenste van de Transvaal.”


Uiteindelijk werden een 30-tal projecten gelanceerd op de voorstellingsdagen. Eén van deze projecten was het HEIM-huis. Een project dat in tegenstelling tot bijna alle andere projecten al een publieke functie had in de aanloop naar de voorstellingsdagen.
Het HEIM-huis was een talentenpodium voor bewoners van de Transvaalbuurt. Woningbouwvereniging Rochedale had hiervoor de ideale woning ter beschikking gesteld. Elke donderdagavond was er een talentenpodium en tussendoor waren er andere hieraan gerelateerde activiteiten. Het podium heeft uiteindelijk geresulteerd in een HEIM-CD die in eigenbeheer is geproduceerd, waarop alle talenten aan bod kwamen. De HEIM-CD werd tijdens de voorstellingsdagen gepresenteerd.

Project Omschrijving, HEIM-huis

Dit jaar zal er opnieuw een HEIM-project worden georganiseerd, getiteld HEIM verANDERt. Opnieuw zal het HEIM-huis een onderdeel vormen van het grotere HEIM project (HEIM verANDERt). Echter dit maal zal niet gebruik worden gemaakt van een bestaande woning maar zal een eigen huis gebouwd worden. Het HEIM-huis zal op een openbaar plein (het Steve Bikoplein) komen en gebouwd worden door buurtbewoners en buurtkinderen.

De voorgevel zal worden opgebouwd uit panelen welke in verschillende workshops (grafitti, teken, stripteken, zeefdruk, etc.) worden gemaakt door de buurtkinderen.

De vloer is een plattegrond van de Transvaalbuurt waarin herrinreningen, bijzonderheden en dagelijkse beslomereringen kunnen worden ingetekend. Het is een levende kaart die op elk moment verandert kan worden door zijn gebruikers.

 

De nadruk van het project zal liggen op het gezamenlijke bouwproces en de activiteiten die in het HEIM-huis zullen plaatsvinden. Hierdoor ontstaan zowel proces matig als ontwerp technisch meerdere inhoudelijke lagen door directe verhalen en kunden van bewoners fysiek te vertalen naar een gemeenschaps huis dat door henzelf gebouwd en ontworpen wordt.

 

Activiteiten in en rondom het HEIM-huis zullen zich net als vorig jaar voornamelijk richten op talentontwikkeling en -begeleiding. Mogelijke andere activiteiten kunnen naar de wensen van de gebruikers (buurtbewoners) ook hun plek vinden in het huis.

 

DU.R.T.

DUurzaam Recycling project Transvaal, kortweg DU.R.T is het educatieve projectonderdeel van het HEIM-huis. Met de kids stropen we de straten van de Transvaal af naar verloren en vergeten mooie spullen en blazen ze nieuwe leven in. Daarnaast bezoeken we de kringloopwinkel en het afvalverwerkingsbedrijf, schrijven we over afval en bedrukken oude doeken.

Doelstellingen

Maakbaarheid van de openbare ruimte

Het HEIM-huis stelt de individuele maakbaarheid van de openbare ruimte direct ter discussie. Door buurtbewoners, zowel kinderen als volwassenen direct te betrekken bij het ontwerp- en bouwproces van een gebouwd object in de door hen dagelijks gebruikte ruimte

 

Educatie kinderen

Door buurtkinderen direct te betrekken bij het ontwerp- en bouwproces van het HEIM-huis wordt niet alleen ruimte geboden voor hun creatieve talenten maar ook kennis ontwikkeld over bouwen en het bouwproces. Daarnaast wordt een kritische houding ten opzichte van afval gestimuleerd en door in het DU.R.T project aandacht te besteden aan de verwerking van afval.

 

Mensen verbinden

De Transvaalbuurt is een buurt waarin vele verschillende gemeenschappen naast en met elkaar leven. In de openbare ruimte manifesteren de "grenzen tussen" deze gemeenschappen zich. Soms vervagen deze echter soms worden het juist barrieres. Door actief en laagdrempelig, fysiek aanwezig te zijn in de openbare ruimte kan een katalyserende rol worden gespeeld voor de ontmoeting.

 

Verzamelpunt “HEIM verANDERt”

Ook zal het HEIM-huis dienen als ontmoetingsplek voor mogelijke nieuwe deelnemers van HEIM verANDERt. Door zijn duidelijke manifestatie in de openbare ruimte zullen buurtbewoners al in het aanlooptraject van HEIM verANDERt met het project in aanraking komen.

Samenwerkingen

Buurtbeheerbedrijf Ymere

Het buurtbeheerbedrijf is gevraagd om in de vorm van mankracht een bijdrage te leveren aan het HEIM-huis. Een middag in de week zullen zij assisteren bij de bouw van het HEIM-huis en de begeleiding van de kinderen.

 

Naoual Schoemaker

Naoual Moussi zal als actieve buurtbewoonster (tevens medewerker van de buurtbeheergroep) een actieve rol spelen in de begeleiding van de kinderen en de invulling van het educatieve gedeelte (DU.R.T.) van het project. Deze zal zich vooral richten op het kweken van een bewuste houding ten opzichte van afval en het schoonhouden van de buurt. Hiervoor zal zij onafhankelijk van het HEIM-huis een bewonersinitiatief indienen.  

 

HEIM verANDER(t)

Het HEIM-huis is een onafhankelijk project  direct verbonden en onderdeel van het community arts project HEIM verANDERt (geinitieerd door MAP) dat deze zomer (2011) zal plaatsvinden.

 

Workshops

Voor de workshops worden verschillende mensen aangetrokken, een lijst is terug te vinden in de lijst met betrokkenen.

Ondersteuning

Het HEIM-huis en DU.R.T worden ondersteund door het stadsdeel, woningbouwvereniging Ymere en het buurtbeheerbedrijf Transvaal. Thaly en 3M sponsoren bouwhelmen en werkoveralls.

Agenda

De wekelijkse agenda van DU.R.T. en is opgebouwd uit een tweetal bouwdagen (dinsdag en donderdag) waarvan minimaal 1 gekoppeld is aan een workshop. Elke donderdag vindt er een specifieke DU.R.T. activiteit plaats, waarbij de nadruk ligt op voorlichting over afvalscheiden en verwerken.

Proces

Het HEIM-huis wordt gebouwd in de openbare ruimte en in samenwerking met omliggende bewoners. Hiermee infiltreerd het in een ruimte die al bepaald is door aanwezige sociale structuren op het Steve Bikoplein. Het wankele evenwicht tussen acceptatie en afstoting is het grootste aandachtspunten tijdens het bouwproces. Middelen die worden ingezet zijn het betrekken van sleutelfiguren, open staan voor deelname van iedereen, een interactief karakter van het huis en het inzetten van maakbaarheid om de individuele verantwoordelijkheid aan te wakkeren.

De dynamiek van het Steve Bikoplein maakt dat er op bouwdagen mensen in en uit lopen. Om dit op te vangen vinden er tegelijkertijd veel verschillende klussen en activiteiten plaats. Iedereen kan inspringen waar men wilt. Het HEIM-huis is altijd open, altijd bruikbaar en altijd veranderbaar, Het HEIM-huis IS van iedereen. Een vloer met de plattegrond van de Transvaal welke naar de verbeelding van de gebruikers kan worden ingetekend, panelen welke tijdens workshop worden gemaakt en een pingpong- en een voetbaltafel welke altijd gebruikt kunnen worden. Het gedeelde eigennaarschap brengt verantwoordelijkheden met zich mee voor elk individu.

Tijdens het proces wordt continu ingesprongen op veranderingen in de sociale balans welke op het plein heerst. Bovengenoemde middelen worden telkens opnieuw bewust ingezet op plekken waar dit nodig is.

Publiciteit

Publiciteit is in de opstartfase tot een minimum beperkt zodat deelnemers er bewust en op spontane wijze voor kunnen kiezen deel te nemen.Deelnemers komen uit de direkte omgeving en hebben een nauwe binding met de gebeurtenissen op het plein. Op het moment dat het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor het HEIM-huis duidelijk leeft onder de gebruikers/bouwers zal extrene publiciteit gezocht worden waarbij de zij zelf de mensen in hun eigen huis zullen uitnodigen en ontvangen.

De website blijft de ontwikkelingen op de voet volgen, www.heim-huis.nl.

 

 

ondersteuning  
  Project Omschrijving Agenda  
  Doelstellingen Proces  
  Samenwerkingen Publiciteit  
  foto's info contact wie het HEIM-huis is een onderdeel van het community arts project "HEIM ver ANDER(t)":