Het HEIM-huis wordt opgebouwd uit afval. Spullen die we vinden in de buurt die doordat ze ze worden hergebruikt eigenlijk geen afval zijn. Elk stuk afval kent een verhaal, een geshiedenis.

We hebben de verantwoordlijkheid om onze openbare ruimte schoon te houden.

Om de "bewustwoording over" en de "verantwoordlijkheid voor" ter discussie te stellen gaan we de straten van de Transvaal op. We stropen de buurt door naar mooie spullen, we schrijven verhalen over afval en we pimpen onze kleren. Dit is het DUurzaam Recycling prject Transvaal, DU.R.T.

 
   
   
   
  foto's info het HEIM-huis is een onderdeel van het community arts project "HEIM ver ANDER(t)":
contact wie